این مطلب ۴۵ بار خوانده شده

لایحه بودجه ۹۶ دچار ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری است +جدول

نسخه مناسب چاپ

مرکز پژوهش‌های مجلس:

لایحه بودجه ۹۶ دچار ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کسری است +جدول

مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بدون نفت لایحه بودجه سال آینده معادل ۵۰ درصد کل منابع عمومی دولت است.

به گزارش خبرگزاری بسیج، مرکز پژوهش‌های مجلس در اولین ارزیابی خود از سند بودجه سال آینده، کسری بدون نفت لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را رقم بی‌سابقه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بدون نفت عبارت است از مجموع درآمدها بدون در نظر گرفتن درآمد نفت یا درآمدهای منابع طبیعی، منهای مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی.

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درج شده است. بنابراین مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بدون نفت لایحه بودجه سال آینده معادل ۵۰ درصد کل منابع عمومی دولت است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۶ را هم ۷۷ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است.

کسری تراز عملیاتی عبارت است از مجموع درآمدها (مالیات + سایر درآمدها) بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفت منهای هزینه‌های جاری. در این تعریف هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته نمی‌شود.

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌ها، بودجه عمومی دولت در سال آینده ۵۰ درصد و بر اساس پیش‌بینی عملکرد ۶۰ درصد کسری واقعی دارد یعنی کشور در سال ۱۳۹۶ برای تأمین منابع عمومی، صرفاً ۴۰ تا حداکثر ۵۰ درصد از دسترنج خود (مالیات و سایر درآمدها) استفاده می‌کند و باقی یا از نفت تأمین می‌شود یا استقراض. البته این موضوع با اندکی نوسان ویژگی بودجه در ۵۰ سال اخیر بوده است.

لایحه بودجه 96 دچار 160 هزار میلیارد تومان کسری است +جدول

مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به ارقام بالای کسری بودجه از نمایندگان خواسته ضمن توجه به کسری شدید موجود ولو اینکه به طور صوری تراز است تا حد امکان از افزایش مصارف و افزایش کسری هم در دوره بررسی بودجه و هم در فرآیند قانون‌گذاری در کشور خودداری کنند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین از رسانه‌ها خواسته ضمن توجه دادن مردم، انتظارات از توان مالی دولت، تصورات از مقدار بسیار زیاد درآمدهای نفتی و ... را واقعی کرده و فعالان اقتصادی را به افزایش بهره‌وری دعوت کنند. زیرا در وضعیتی که فضای مالی دولت به شدت محدود است، تنها راه افزایش کارآیی دولت، اصلاح ساختار دولت و افزایش کوشش جمعی است.