این مطلب ۲۹ بار خوانده شده

مردم سمنان با حضور پرشکوهشان دین خود رابه حاج حسن ادا کردند+عکس

پیکر شهید حاج حسن شاطری با حضور گسترده مردم سمنان تشیع شد.
نسخه مناسب چاپ